VMBO
Twee co÷rdinaten

 


Co÷rdinaten

In een ruitjesvel teken je onderaan horizontaal een lijn. Deze noemen we de x-as.
We zetten er getallen bij, net als op een lineaal.
Aan de linkerkant zet je een vertikale lijn. Deze noemen we de y-as.
Ook op de y-as zetten we er getallen bij, waarbij we links onderaan in de hoek beginnen met tellen.
Het beginpunt links onderaan, waar de x-as en y-as beginnen, noemen we de oorsprong O.

Wanneer je nu een punt tekent, zoals hierboven punt A, dan kun je zeggen:
Vanuit de oorsprong O kun je in punt A komen door 7 hokjes naar rechts te lopen, en hierna 6 hokjes omhoog.
Dit schrijven we als volgt op: A = ( 7 , 6 ).
(We zeggen ook wel: de x-co÷rdinaat van punt A is 7, en de y-co÷rdinaat is 6)

Afspraak: In de notatie ( 7 , 6 ) is, vanuit de oorsprong bekeken

het eerste getal 7 het aantal hokjes naar rechts, en
het tweede getal 6 het aantal hokjes omhoog

In het programma kun je van punt A de co÷rdinaten zichtbaar maken.
Je kunt dan punt A verplaatsen met de muis.
De co÷rdinaten worden dan automatisch mee veranderd.