VMBO
Functies tekenen

 

Je kunt met Geocadabra functies tekenen. Bijvoorbeeld een parabool of een lijn.
Je krijgt niet alleen een mooie tekening, maar je kunt er ook mee rekenen. Bijvoorbeeld waar een grafiek de X-as snijdt, of snijpunten van de grafieken opvragen. Het resultaat zie je als je hier met de muis over de tekening beweegt.

De formules van de grafieken hieronder zijn:
de parabool: y = x^2 - 5x + 2
de lijn: y = 1/2 x + 2

Hieronder staat het dialoogvenster, dat je krijgt wanneer je de functie wilt invoeren.