VMBO
Perspectief

 


Perspectief

Dit plaatje is gemaakt me de uitbreidingsmodule perspectief.

Wanneer je je niet met de muis op het plaatje bevindt, is het een ÚÚnpunts perspectief. Van de drie hoofdrechtingen (breedte, diepte, hoogte) lopen twee richtingen (breedte, hoogte) evenwijdig met het tafereel, en de dieptelijnen (die evenwijdig aan het aardoppervlak lopen) komen samen op de horizon.

Zodra je met de muis op het plaatje gaat staan, wordt het een driepunts perspectief: Niet alleen dieptelijnen komen bij elkaar in ÚÚn punt, maar ook alle breedtelijnen en alle hoogtelijnen.

Er is ook nog tweepunts perspectief. In de lesbrieven kun je hier meer over te weten komen.

Met de perspectief module kun je alle ruimtelijke figuren bestuderen, zoals ze er in werkelijkheid ook uitzien. Je kunt zelf bepalen hoe je naar de tekening kijkt: je hebt een camera in de hand, en je mag gaan staan waar je wilt en richten hoe je wilt. Daardoor wordt de tekening bepaald.Hierboven staat de besturing van je camera. De positie van het oog is die van de camera. Je bevindt je, vanuit de oorsprong ( = het punt van het huis linksachter op de grond) 9 meter naar voren, 1,8 meter naar rechts en 2,4 meter boven de grond.
Je camera is gericht naar het punt "3 naar voren, 1,8 naar rechts en 2,4 omhoog".
Je werkt dus eigenlijk met ruimtelijke co÷rdinaten.

(Boven de co÷rdinaten, op de eerste regel, staat telkens het getal 0,1. Wanneer je op een knopje < of > onder een co÷rdinaat klikt, wordt die co÷rdinaat hierdoor met 0,1 opgehoogd of afgelaagd. Zo kun je de co÷rdinaten van oog of richtpunt wijzigen in stapjes. Het resultaat is als in een film: je verandert langzaam van camerapositie en de tekening verandert mee!)