VMBO
Stelling van Pythagoras

 


De stelling van Pythagoras

Hier is een gelijkzijdige driehoek ABC getekend met zijden 10.
De opgave is, de hoogte CD van de driehoek uit te rekenen.

De oplossing

Van driehoek ADC weet je dat AD = 5 en AC = 10.

De stelling van Pythagoras geeft dan: CD = (100 - 25) = 75 = 8,66