Overzicht
Specifieke onderwerpen

 


Voor de bovenbouw van HAVO en VWO en het Hoger onderwijs zijn een aantal speciefieke onderwerpen beschikbaar:

Vectorrekening
   Je kunt vectoren optellen, aftrekken, scalair vermenigvuldigen, het in- en uitproduct gebruiken.

Meetkundige bewijzen
   Bij een (pittig) model in de vlakke meetkunde kan het programma helpen bij de bewijsvoering.
   
Gelijke hoeken en afstanden, punten op één lijn, lijnen door één punt, evenwijdigheden en loodrechte
   standen, koordenvierhoeken en speclaie driehoeken kunnen worden gevonden.

Correlatie en regressie
    Op een ingevoerde puntenwolk kunnen analyses worden gemaakt: lineaire, exponentiŽle, logaritmische,
    machts- en veeltermregressie.

Lineair programmeren
   Nadat de voorwaarden en doelfunctie zijn ingevoerd, berekent het programma automatisch de geschikte
   tekening, die als basis dient voor de analyse. Mooi is de mogelijkheid een isolijn (in 2D) of isovlak (in 3D)
   te schuiven in de tekening, waardoor het duidelijk wordt waar een eventueel maximum of minimum van
   de doelfunctie zich bevindt.

Recursie
   Van een recursie (lineair, logistisch bij wiskunde-A of analytisch bij wiskunde B) is ingevoerd, kan de
   web- of tijdgrafiek worden doorlopen. Zo wordt bijvoorbeeld convergentie duidelijk, en is te zien wanneer
   bepaalde waarden worden overschreden.
   Ook het dynamische vraag- en aanbodmodel uit de economie wordt ondersteund.

Lineaire differentiaalvergelijkingen
   Bij een in te stellen domein kan het lijnelementenveld worden getekend. Ook kan door elk gegeven
   punt de oplossingscurve worden benaderd. Ook kan, indien bekend, de oplossingscurve zelf erbij worden
   getekend, en kan met de oplossignscurve worden gesleept.

Kansrekening
   Van vrijwel alle kansdichtheidsfuncties kan de grafiek worden opgevraagd. Voor de binomiale en normale
   kansverdelingen zijn mooie kant-en-klare applets beschikbaar, waarin je grafisch en rekenkundig wordt
   ondersteund.

Statistiek
   Met een groep getallen kan statistiek worden bedreven. Niet alleen kunnen de grafische overzichten
  
worden gegenereerd (staaf-, lijn- en cirkeldiagram). Er kan ook mee gerekend worden.

Simulaties
   Van trekkingen van balletjes uit een vaas (met of zonder teruglegging) kan een simulatie worden
   uitgevoerd. Deze kan hierna worden geanalyseerd.

Van functies van twee variabelen kunnen grafieken worden getekend en geanalyseerd.
    Bijvoorbeeld het paardenzadel: z = x^2 - y^2.

In poolcoŲrdinaten kan worden gewerkt met objecten en functies. Raad eens hoe de grafiek van
    r = cos ø loopt!

Van functies kan de afgeleide, primitieve of inverse getekend en geanalyseerd worden.

Kegelsneden kunnen worden geŽxploreerd.

Prooi- roofdier en epidemie modellen, vanuit differentievergelijkingen, kunnen grafisch worden geanalyseerd.