Geocadabra handleiding,
bijdragen van diverse scholen


Stedelijk College Eindhoven

Aanzichten 1 (Jo Theunissen)
Oefening aanzichten bij piramide, 4 HAVO

Aanzichten 2 (Jo Theunissen)
Oefening aanzichten bij een L-vormig huis, 4 HAVO

Aanzichten 3 (Jo Theunissen)
Oefening aanzichten bij een kunstwerk, 4 HAVO

Pascal College Zaandam

Toenamediagrammen (Bob Bakker)

Boomdiagrammen (Bob Bakker)

Hogeschool Utrecht

Optimalisatie van ruimtelijke inhouden (Agaath Mauritz en Emerens van Straaten)
Dit is een werkstuk vakdidactiek wiskunde van twee studenten.
De optimale inhoud van een verpakking bij gegeven inhoud hangt af van de vorm. Uitgewerkt wordt hoe te optimaliseren waarbij Geocadabra wordt gebruikt om ruimtelijk op een dynamische wijze te exploreren hoe de inhoud zich gedraagt als je bepaalde afmetingen wijzigt. Uiteindelijk wordt de stapgezet naar een analytisch model, waarin met variabelen het optimum kan worden uitgerekend.

Materiaal uit België

Basiscursus ruimtemeetkunde (Annelies Droessaert)
Algemene introductie ruimtemeetkunde

Basiscursus algemeen (Philip Bogaert)
vlakke meetkunde, ruimtemeetkunde, functies, kansrekening, de camera

Dynamische meetkunde (Roger van Nieuwenhuyze)

Basiscursus Geocadabra (Die Keure, Brugge)

naar boven


terug