Handleiding Geocadabra (lesbrieven)

 

 

Basiscursus 1 voor de docent
  voor de leerling
 

Basiscursus 2

voor de docent
  voor de leerling


Vlakvullingen
(
door uitdagende oefeningen handig worden met het programma)

Applets
(beschrijving van alle vensters)


 

Toepassingen
(beschrijving van specifieke gesloten toepassingen)

 

 
Hoe kan ik snel meten
  een grafiek tekenen
  parametergedrag in een functie onderzoeken
 

een verwachtingswaarde bij een kansmodel berekenen

  een meetkundige presentatie maken
  een ruimtelijke puzzel maken
  de juiste afmeting op kopie of afdruk krijgen

 

Vlakke meetkunde

 

voor de docent

  BAVO-VMBO elementair
  gevorderde basisvorming
  2e fase


Ruimtemeetkunde

voor de docent
  BAVO-VMBO elementair
  gevorderde basisvorming
  2e fase

Dynamische meetkunde

Snelcursus dynamische meetkunde
  Een ruimtelijke ellips
  Een spirograaf
  Maat overbrengen
  Dynamische basismodellen
  Tekst toevoegen
  De maximale inhoud van een cilinder in een kegel
  Een conflictlijn construeren


Functies, krommen, m
eetkundige afbeeldingen

voor de docent
  BAVO-VMBO
  2e fase wiskunde A
  2e fase analyse
  2e fase meetkunde

2e fase plus
(specifieke toepassingen voor de 2e fase)

 

Perspectief tekenen

voor de docent
  basisvorming en hoger
  2e fase

Bijdragen diverse scholen