handleiding - basiscursus 1 voor de docent

 

Installatie van het programma in een netwerk
Enkele tips, hoe op het schoolnetwerk de software kan worden ge´nstalleerd, zonder afhankelijk te zijn van de status van de locale harde schijf van de leerling-PC's.

De printer instellen en gebruiken
Het programma biedt verschillende mogelijkheden om eigenschappen van moderne printers volledig uit te buiten. In het geval van een wat oudere, zwart-wit printer kunnen instellingen worden gewijzigd om hierbij toch optimale resultaten te bereiken.

De user interface
Door de volgende onderdelen te doorlopen, krijg je een goede indruk, hoe je door het programma heen kunt navigeren.

Basiscursus Geocadabra in 3D (Annelies Droessaert)
Deze cursus is geschreven door een Belgische collega. Leest vlot en aangenaam. Leidt je snel naar de belangrijkste weetjes om met ruimtelijke modellen aan de slag te gaan.

Het beeldscherm tijdens de overgang naar een andere tekenmethode
Wanneer op de tekenbalk voor een andere tekenmethode wordt gekozen, kan een animatie worden getoond, waarin het object als in een tekenfilm overgaat in de nieuw gekozen tekenmethode. Op deze wijze krijgt de leerling inzicht in de samenhang tussen de verschillende tekenmethoden

Het opnemen van een animatie
De tekst is geschreven voor de leerling. Maar ook de docent kan er zijn voordeel mee doen. De leerling in de 2e fase wordt geacht, een presentatie te kunnen geven met moderne ICT middelen. Te denken valt aan een geprojecteerde presentatie in een collegezaal!? Deze les laat de leerling kennis maken met wat het programma op dit gebied te bieden heeft. Aan het eind ervan heeft de leerling zijn eerste presentatie gebouwd. De docent zal deze functionaliteit wellicht gebruiken om een som thuis uit te werken en in een klassikale omgeving (collegezaal?) afspelen of door leerlingen afzonderlijk (zelfstandig) vanaf diskette of netwerk laten doorwerken.

Een deel van de tekening verbergen
Voor eenvoudige uitgewerkte tekeningen is het bouwen van een animatie relatief veel werk. Het is ook mogelijk, een complete tekening voor te bereiden, waarbij een deel van de objecten (punten, lijnstukken, arceringen, cirkels) aanvankelijk onzichtbaar zijn. Tijdens de bespreking in de les kunnen deze dan (tegelijk voor afzonderlijk) zichtbaar worden gemaakt met een eenvoudig commando. Aldus blijft de aandacht van de docent bij de wiskundige aspecten, zonder afgeleid te worden door allerlei handelingen binnen het programma.
Ook bij complexe tekeningen kan het handig zijn, een deel van de tekening (tijdelijk) te verbergen.

Verfijningen bij gebruik van het assenstelsel
Hier wordt gedetailleerd ingegaan op de mogelijkheden van de instellingen van het assenstelsel.

Het object verdraaien ten opzichte van het assenstelsel
Zodra de leerling enig (primitief) gevoel voor co÷rdinaten heeft, kan deze lesbrief gebruikt worden om het ruimtelijk inzicht verder te ontwikkelen door het object te draaien ten opzichte van een co÷rdinaat as.

Het maken van logpapier
Een gedetailleerde omschrijving om perfect enkel- of dubbellogaritmisch papier te printen

Schuine assenstelsels
Het is mogelijk, met schuine assen te werken, die dus niet loodrecht op elkaar staan, met een eigen eenheidslengte per as. Dit komt neer op het werken met een twee- of driedimensionale basis met onafhankelijke vectoren. In zo'n stelsel is een kubus of balk een parallellepipedum, een cirkel wordt een ellips, ashokjes worden parallellogrammen.

Mooi om te weten
- De rechter muisknop
- De kenmerken van punten op een rij
- Bewerkingen voor gevorderden
--- Ruimtelijke bewerkingen
--- Driehoekbewerkingen

Handigheidjes
Je kunt op sommige knopjes op de knoppenbalk ook met de rechter muisknop klikken. Dit levert een speciale actie op. In dit document is alles beschreven.

 

terug