handleiding - ruimtemeetkunde - BAVO-VMBO elementair

 

de zwaluwstaartverbinding
Aan de hand van deze houtverbinding worden een aantal mogelijkheden van Geocadabra bekeken.

coŲrdinaten
Wat zijn coördinaten, zowel in het platte vlak als in de ruimte.

Verkenning van de tetraŽder
Een tetraëder is een regelmatige piramide met driehoekig grondvlak.We gaan hierin op zoek naar hoeken en afstanden.

Het maken van een specifieke bouwtekening
Een project over meer vakken: metaaltechniek en wiskunde.

 

terug