handleiding - perspectief - tweede fase

 

Tekenen in tweepunts perspectief
het aangeleerde bij eenpunts perspectief wordt toegepast bij tweepunts perspectief

Tekenen in driepunts perspectief
het aangeleerde bij eenpunts perspectief wordt toegepast bij driepunts perspectief

Cirkels in perspectief
Het is moeilijk een cirkel in perspectief te schetsen. Het programma heeft hier gelukkig minder moeite mee. Het kan handig zijn, zo'n tekening te printen, en dan te bestuderen, hoe je die cirkel met de hand zou moeten schetsen.

Kijklijnen
Iin tegenstelling tot perspectief wordt hier de parallelprojectie van het object op een vlak bestudeerd

Perspectief, verandering van standpunt en richting
Met behulp van een besturingsdialoog kun je de camerapositie en de kijkrichting manipuleren, terwijl de tekening wordt aangepast. Dit levert fraaie filmbeelden op.

Parallel projecties, verandering van standpunt en richting
Met behulp van een besturingsdialoog kun je het tafereel en de kijkvector manipuleren, terwijl de projectietekening wordt aangepast. Je kunt aldus de verschillende orthogonale en scheve parallel projecties bestuderen..

Beweging, algemeen
Je kunt in perspectief het oogpunt of het punt waarnaar je kijkt, dynamisch veranderen. Terwijl je de verandering stapsgewijze uitvoert, draait de tekening mee. Je krijgt het effect van cameraverandering in een film. Ook kun je rond het object heen lopen. Je hebt hierbij de keuze uit het object al dan niet doorzichtig te veronderstellen. Ook bij kijklijnen krijg je iets dergelijks: door de kijklijn in stapjes te veranderen, draait de tekening mee.

Perspectief, uitleg met een animatie 1
Om te begrijpen, hoe een perspectieftekening nu eigenlijk ontstaat, kun je het programma vragen, zo'n tekening stapsgewijze op te bouwen.

Perspectief, uitleg met een animatie 2
Hoe bepaalt de positie van het oog de uiteindelijke perspectieftekening? Het programma laat je zien hoe de tekening verandert wanneer je de positie van het oog wijzigt, stapsgewijze. Wat is nu precies het verschil tussen een perspectief tekening of een tekening in parallelprojectie? Wanneer lijken ze op elkaar? Ook op deze vraag een antwoord in deze lesbrief.

Kijklijnen, uitleg met een animatie
Analoog aan de vorige lesbrieven

Schaduwen
Je kunt schaduwen van de ribben of van een vlak (met inliggende punten, lijnen en cirkels) bestuderen. Hierbij is instelbaar of de lichtstralen onderling evenwijdig zijn (parallelprojectie) of vanuit een puntvormige lichtbron komen (centrale projectie). Je kunt instellen op welk vlak de schaduw moet komen.
Hierna zijn de lichtstralen aan te sturen, waarbij de schaduw mee verandert. Aldus kan worden bestudeerd, welke schaduwvormen mogelijk zijn.

 

terug