Geocadabra handleiding, basistoepassingen

 


Onderbouw

 

De blokkendoos
Ga blokjes stapelen en bestudeer het voor-, zij- en bovenaanzicht. Dit is een wisselspel tussen deze aanzichten en de ruimtelijke figuur.
Vooral spannend wanneer de ruimtelijke figuur in perspectief wordt gemanipuleerd.

 

De uitgebreide blokkendoos

De blokkendoos is hier uitgegebreid tot maximaal 10 bij 10 bij 10 stuks. Elk blokje kan nu willekeurig geplaatst worden in de ruimte. Zo kan een zwevend bouwsel gemaakt worden met gaten. Of afzonderlijke bouwsels zoals somacubes. Ook een basis voor kijkoefeningen op hoger niveau.

 

Bouwplaten bij ruimtelijke puzzels
Maak een bouwplaat van (een deel van) een ruimtelijk object.

 

Een uitslag maken
Maak een bouwplaat van (een deel van) een ruimtelijk object.

 

Tekenen in een assenstelsel
Maak kennis met de wereld van coördinaten.

 

Symmetriepatronen ontwerpen
In een een basisfiguur (regelmatige veelhoek met diagonalen) kun je vakjes gaan inkleuren. Het is de bedoeling dat je een patroon maakt dat punt-, lijn- of rotatiesymmetrisch wordt.

 

Onderzoek symmetrie
Maak kennis met lijn-, punt- en draaisymmetrie.

 

Onderzoek een doorsnede
Hoe ziet het snijvlak eruit als je bijvoorbeeld een kubus in twee stukken zaagt.

 

Tekenen in perspectief
Een huisje met deur en ramen wordt getekend zoals je het ziet door een fotocamera. Je kunt de plaats van de camera veranderen, en zien hoe daarbij het huisje mee verandert. Ook zijn de horizon en verdwijnlijntjes erbij te betrekken.

 

Woordformules gebruiken
Je kunt een woordformule invoeren en met deze formule een aantal berekeningen maken.

 

De som of het verschil van breuken
Wedstijd: probeer van zoveel mogelijk breuken de som of het veschil uit te rekenen. Hierbij moet je goed gelijknamig kunnen maken.

 

Hoeken raden
Wedstijd: probeer van zoveel mogelijk getekende hoeken de grootte te schatten.

 

Oppervlakte meten
Wedstijd: probeer van zoveel mogelijk getekende vierhoeken de oppervlakte te bepalen.

 

Loodrecht en evenwijdig spel
Wedstijd: probeer van zoveel mogelijk getekende lijnstukken de loodrechte of evenwijdige stand te bepalen.

Onderlinge ligging van lijnen in de ruimte
Wedstijd: probeer van zoveel mogelijk getekende paren lijnstukken te bepalen of ze loodrecht zijn of evenwijdig, of elkaar snijden.

Lijnformules raden
Geocadabra kan toetsen of een leerling bij een getekende lijn de formule kan vinden. De leerling krijgt enkele grafieken op het scherm, en moet proberen de formule te bepalen. Achteraf kan dan in een verslag bekeken worden, hoe de leerling het eraf gebracht heeft.

 

Paraboolformules raden
Geocadabra kan toetsen of een leerling bij een getekende parabool de formule kan vinden. De leerling krijgt enkele grafieken op het scherm, en moet proberen de formule te bepalen. Achteraf kan dan in een verslag bekeken worden, hoe de leerling het eraf gebracht heeft.

 

De stelling van Pythagoras in driehoeken
Van rechthoekige driehoeken worden twee zijden gegeven. Bepaal de derde. Wie wordt winnaar?

 

De stelling van Pythagoras in de ruimte
In een kubus worden schuine lijnstukken getrokken, waarvan je de exacte lengte moet berekenen met behulp van geschikte rechthoekige driehoeken.

 

 

Bovenbouw

 

Functies raden
Geocadabra kan toetsen of een leerling bij een getekende grafiek (lijn of parabool) van een bepaald type de formule kan vinden. De leerling krijgt enkele grafieken op het scherm, en moet proberen de formule te bepalen. Achteraf kan dan in een verslag bekeken worden, hoe de leerling het eraf gebracht heeft.

 

Toenamediagram en hellingsfunctie
Definieer een functie en bestudeer het toenamediagram en laat dit overgaan in de hellingsfunctie.

 

Onderzoek koorde bij functie
Definieer een functie en bestudeer de helling van een koorde.

 

Integraalgedrag
Definieer een functie en bestudeer de Riemann integraal benadering.

 

Doorsneden construeren
Teken stapsgewijs de doorsnede door 3 gegeven punten op een kubus.

 

De som of het verschil van letterbreuken
Wedstijd: probeer van zoveel mogelijk letterbreuken de som of het veschil uit te rekenen. Hierbij moet je goed gelijknamig kunnen maken en de haakjes uitwerken..

 

terug


naar boven