Overzicht

 
Geocadabra samengevat

Hoofdkenmerken
Doel
Gebruiksmogelijkheden door de leerling
Gebruiksmogelijkheden door de docent
Overzicht

Niveaus en mogelijkheden
 

Hoofdkenmerken
 
Geocadabra
is de basis voor al het tekenwerk in het wiskundeonderwijs.
Geocadabra, letterlijk toveren met meetkunde, kenmerkt zich door

alle gebruikelijke Windows- en printerfaciliteiten
een fraai, intuÔtief gebruik
het eenvoudig maken en vertonen van grafische presentaties
faciliteiten die voortbouwen waar het krijtje-met-bord ophoudt
uitgebreide rekenfaciliteiten, ook op analytisch en statistisch gebied
een groot aantal ingebouwde applets, waar de gebruiker de wiskunde exploreert
er komt beweging in de wiskunde op het beeldscherm
 

Doel

 


Het doel van Geocadabra is al het tekenwerk van brugklas tot en met eindniveau VMBO / HAVO / VWO mogelijk te maken, met name als het tekenwerk te ingewikkeld of onduidelijk wordt voor bord of grafische rekenmachine, en als moet worden geŽxploreerd.

Wat Geocadabra te bieden heeft:

Ruimtemeetkunde.

Mooie basisvormen, doorsneden, tekenmethoden, kijklijnen, veel animaties in kant en klare applets. Bijvoorbeeld kan een vlak op ware grootte eruit worden gelicht, of binnen de ruimtelijke tekening worden verschoven of gekanteld. Speciale applets voor lengte-, hoek- en oppervlaktemeting zijn aanwezig. Een meetinstrument verschijnt dan bovenop de tekening. De gebruiker plaatst het meetinstrument zoals hij dit wil bovenop het object. Alle mogelijke hoeken en lengtes kunnen worden uitgerekend, exact (als wortel), in significante cijfers of gewoon afgerond.

Vlakke meetkunde.

Ook hier talrijke basisvormen, waar vanuit de meest complexe meetkundige tekeningen kunnen worden gebouwd, waarna ingebouwde applets de gebruiker laten exploreren. Ook kan de stap van een vlakke naar ruimtelijke figuur worden gemaakt.

Functies en krommen.

Zowel 2D- als 3D kan gewerkt worden met alle gebruikelijke functies, maar ook met krommen in parameter- of poolcoŲrdinaatvorm, krommen van twee variabelen. De grafieken kunnen worden onderzocht met talrijke applets voor bijvoorbeeld raaklijnen, oppervlakte, verschuiven en lijnvermenigvuldigen, omwentelingslichamen, trace, snijpunten, en alles wat de grafische rekenmachine voor de eindexamens biedt. Maar dan in hoge resolutie en kleur.

Tweede fase HAVO/VWO.

Toenamediagrammen, integraalgedrag, differentiaalvergelijkingen, lineair programmeer-modellen (2D en 3D), recursie, dynamische vraag-aanbod analyse, correlatie en regressie, statistiek, kansrekening (o.a. kansbomen, kansverdelingen, waarschijnlijkheidspapier, het binomiale ennormale model).

Perspectief.

Sluit naadloos aan bij de terminologie van het zebraboekje over Perspectief van M. Kindt en A. Verweij. Maar kan ook worden gebruikt als inleiding perspectief in de basisvorming of bij CKV. Zowel 1-punts, 2-punts als 3-punts perspectief zijn mogelijk. naast alle mogelijke parallelprojecties.
Ruimtelijke objecten worden in perspectief vertoond. Horizon, verdwijnlijnen en -punten kunnen zichtbaar worden gemaakt. Met ingebouwde applets kan worden onderzocht hoe dit alles zich gedraagt wanneer de camera verplaatst of anders gericht wordt. Ook wiskundige basisconstructies kunnen zichtbaar gemaakt worden. Thales herleeft!
 

Verschillende gebruiksmogelijkheden door de leerling
 
De docent kiest bij een wiskundig onderwerp uit het beschikbare lesmateriaal de geschikte lesbrief,
    die de leerling zelfstandig kan doorlopen.

Ook kan de leerling vrijwel bij elke opgave uit het wiskundeboek, waarbij getekend moet worden, het
    programma gebruiken. Niet alleen om een perfecte tekening in kleur te krijgen, maar vooral ook om via
    een oproepbaar applet de tekening te analyseren.

De leerling kan met Geocadabra perfecte tekeningen maken bij technische praktische opdrachten,
    (profiel)werkstukken of presentaties.

 

Verschillende gebruiksmogelijkheden door de docent

 


Perfecte illustraties voor een toets in een technisch vak. 2D of 3D tekeningen van objecten of grafieken
    van de meest complexe functies en krommen, omwentelingslichamen, enzovoort.

Van die tekeningen kan binnen (of buiten) Geocadabra een presentatie van aansluitende figuren worden
    gemaakt die kan dienen een probleem stapsgewijs te behandelen. Deze presentatie kan klassikaal
    (beamer) worden gebruikt, of in een individueel computerpracticum of via inter/intranet in studiehuis of
    thuis door leerlingen worden doorlopen.

Bij presentaties kan bij elke tekening worden geŽxploreerd door bijvoorbeeld een ingebouwde applet te
    activeren. Hierna kan de presentatie gewoon doorgaan. Ook kan er worden teruggebladerd.

Op school kunnen eenvoudige html-lesbrieven worden ontwikkeld die leerlingen leiden door de
    menustructuur binnen Geocadabra. De leerling blijft aldus bezig met het wiskundige onderwerp en hoeft
    geen weet te hebben van de besturingen binnen Geocadabra.

Eenmaal opgeslagen tekeningen bij opgaven uit het boek of toets blijven beschikbaar voor toekomstig
    gebruik. De volgende jaren kan het materiaal worden hergebruikt in de les, bij toetsen of in het
    studiehuis.
 


 

Overzicht
 
VMBO
 
BAVO
 
2e fase en hoger onderwijs
 
Vlakke meetkunde
Ruimtemeetkunde
Kansrekening
Functies
Perspectief
Specifieke onderwerpen


Niveaus en mogelijkheden voor leerling en docent
 

De schoolversie van het programma kan in drie niveaus werken:

VMBO (= eerste graad)
BAVO (= tweede graad)
Tweede fase (= derde graad) en hoger

De individuele versie van het programma kan in twee niveaus werken:

Onderbouw
Tweede fase (= derde graad) en hoger

De jonge beginner wordt zo in de menu's niet lastiggevallen met de geavanceerde toepasingsmogelijkheden bedoeld voor het hogere onderwijs.

Het programma biedt de volgende mogelijkheden:

Voor de leerling:

 1. Beter begrijpen van meetkunde, grafieken en kansrekening, omdat de tekening van hoge kwaliteit is en bewegende elementen bevat, waarmee je kunt experimenteren. Dit gaat vaak verder dan de mogelijkheden van bijvoorbeeld het antwoordenboekje of de grafische rekenmachine. Het ruimtelijk inzicht wordt spelenderwijs ontwikkeld.
 2. Tekeningen kunnen worden gekopieerd naar een tekstverwerker of uitgeprint.
 3. Met Geocadabra heb je een programma waarmee je alles in het vak wiskunde kunt doen. Je hebt geen tweede programma nodig. Je hoeft je dus geen andere software eigen te maken bij wiskunde. Je kunt er huiswerk digitaal mee maken, en het resultaat in de klas tonen of je docent emailen.
 4. Ingebouwde applets geven de mogelijkheid tot onderzoek, waarbij voor de leerling alleen de hoogstnoodzakelijke besturingselementen beschikbaar zijn. Mooi overzichtelijk dus.
  Sommige applets zijn in de vorm van een toets, waarbij het programma de score bijhoudt.

Voor de docent:

 1. Het programma dekt vrijwel alle behoeften af voor uw wiskundeonderwijs. U hoeft zich slechts te verdiepen in dit ene programma. U bent geen tijd en energie kwijt aan het aanleren van verschillende programma's.
 2. De tekening zijn van hoge kwaliteit, hetgeen je op schoolbord niet kunt bieden. De tekeningen zijn niet statisch, je kunt functioneel elementen bewegen. Denk hierbij aan functies manipuleren, rotaties, spiegelingen en verschuivingen en meetkundige plaatsen.
 3. Tekeningen kunnen worden gekopieerd naar een tekstverwerker of uitgeprint. Zo krijgt u een proefwerk of bijlage van hoge kwaliteit, in kleur. Ook Postscript-uitvoer is mogelijk.
 4. Leerlingen kunnen zelfstandig aan de slag, u krijgt meer ruimte voor begeleiding. Ook kunt u zelf eenvoudig nieuw lesmateriaal ontwerpen.
 5. Indien een beamer beschikbaar is, kunt u mooie uitwerkingen (stapsgewijze) projecteren.
  Het programma is voorbereid op gebruik in combinatie met een digitaal schoolbord. Toetsenbord is overbodig, alle besturing kan met muis of vingertop.
 6. Elk voordeel voor de leerling is ook een voordeel voor u!

U zult veel efficiŽnter kunnen werken. Veel lesmateriaal is al kant en klaar beschikbaar, maar U kunt natuurlijk ook zelf naar hartelust opgaven uitwerken en lesmateriaal ontwikkelen met de software.